Diefstal e-bikes stijgen enorm

Fietstochten voor uw plezier of woon-werkverkeer


Uw fiets brengt u waar u heen wilt en wanneer u dat wilt. Vrijheid verzekerd! Helaas is schade of diefstal van uw E-bike niet altijd te voorkomen. In dat geval wilt u graag snel en goed geholpen worden.

Dekkingsmogelijkheden

Verzekeraars bieden een groot scala van uiteenlopende verzekeringen voor verschillende nieuwe en gebruikte fietsen aan. Voor uw fiets, uw e-bike, uw bakfiets, maar ook voor racefietsen, mountainbikes....

  • diefstal + cascoschade
  • geen eigen risico (bij diefstal)
  • geen afschrijving gedurende vijf jaar
  • 24/7 Pechhulp binnen Europa
  • looptijd is 36 maanden of doorlopend

WA verzekering speed pedelec

Let op: bij een speed pedelec moet u een verplichte WA- verzekering afsluiten!

Diefstaldekking

Bij het verzekeren van diefstal is het belangrijk dat uw fiets is voorzien van een ART-goedgekeurd vast slot, minimaal 2 sterren.

Algemene informatie over deze verzekering


Jaarlijks worden in ons land ruim 500.000 fietsen gestolen. Het is daarom verstandig uw fiets te verzekeren. Bij PJ Wonen | Financieel Zeker verzekert u uw fiets (rijwiel) compleet, voordelig en tegen de beste voorwaarden. 

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een fietsverzekering

Deze verzekering vergoedt de reparatiekosten van beschadiging aan uw (elektrische) fiets. Daarnaast vergoeden wij de schade als gevolg van diefstal van uw fiets.

Diefstal of total loss

U krijgt de verzekerde waarde uitgekeerd in plaats van dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat. Na drie jaar vergoeden verzekeraars de verzekerde waarde min een vaste afschrijving. Of U een vergoeding krijgt voor diefstal of total loss, is afhankelijk van de verzekering die u kiest.

De verzekerde waarde is de waarde van de (elektrische) fiets zoals deze op het polisblad staat. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: pechhulp

Pechhulp kunt u kiezen in combinatie met Schade aan uw fiets. Pechhulp garanderen verzekeraars 24-uur per dag in heel Nederland en in het grensgebied met België en Duitsland. Verzekeraars kunnen daarbij gebruik maken van het netwerk van gecertificeerde fietsmonteurs van FietsNed of van de ANWB.

Zij proberen de fiets ter plekke te repareren. Als dat niet mogelijk is, dan brengen we u en uw fiets naar een plek die u bepaalt binnen een straal van 30 kilometer. Fietst u samen met iemand anders? Dan vervoeren we ook deze persoon en zijn fiets.

Schade door diefstal

Als u schade hebt aan uw fiets omdat uw fiets, of onderdelen van uw fiets, worden gestolen, dan hebt u recht op vergoeding van de schade.

Keuze: schade aan uw fiets

Alle schade aan u fiets is verzekerd. Ook als u de schade zelf veroorzaakt hebt of als deze door vandalisme is ontstaan. Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten van de beschadiging, maar vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag.

De waarde van uw fiets geeft u op bij het aanvragen van de verzekering. Dit is het verzekerd bedrag. Verzekeraars vergoeden nooit meer dan dit verzekerd bedrag.

Juridische hulp

Als uw fiets door iemand beschadigd is, dan moet die persoon de reparatiekosten betalen. Dat geldt ook voor personen die met uw toestemming op uw fiets rijden. Om u daarbij te helpen is juridische hulp standaard verzekerd.

De uitvoering van de juridische hulp gebeurt in de regel door specialisten van een rechtsbijstandsverzekeraar.

Schade aan de accu

Schade aan de accu is vaak verzekerd als de accu nieuw was bij het afsluiten van de verzekering

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Ook schade die u met uw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Alle uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Slij­ta­ge

Sommige onderdelen van een fiets slijten door normaal gebruik, door het weer of door slecht onderhoud. Die schade is niet verzekerd.

Fiets niet op slot?

Verzekeraars vergoeden geen schade bij diefstal als de fiets niet op slot stond of als u de originele sleutels niet kunt overleggen.

Frau­de

Verzekeraars keren niet uit als u hen opzettelijk probeert te misleiden.

Let op

Premies voor fietsverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 06 11597488.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Verzekeraars vergoeden in de regel alleen diefstalschade als u een fietsslot met een ART-keurmerk gebruikt. Het slot moet minimaal 2 sterren hebben. Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Beschadiging van onderdelen en van de accu

Beschadiging van onderdelen van de fiets door krassen en schrammen is alleen verzekerd, als de schade is ontstaan tegelijkertijd met de beschadiging van de rest van de fiets. Schade aan de accu is niet verzekerd, als de accu normaal werkt.

Eigen risico

In een aantal gevallen moet u een eigen risico betalen of komt er een deel van de schade voor uw rekening. U betaalt geen eigen risico als uw fiets wordt gestolen, tenzij het gaat om een racefiets, ATB of MTB. Zie de polisvoorwaarden voor de overige eigen risico's. Bel met ons kantoor voor meer informatie: 06 11597488.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan PJ Wonen | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar peterjacobs@financieel-zeker.nl. Of bel met 06 11597488!

Vraag bij PJ Wonen | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!