Kapitaal wat wordt uitgekeerd bij overlijden

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. U kiest zelf wie u verzekert. U kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld uzelf en uw partner. Het bedrag keren verzekeraars uit aan de verzekeringnemer, of aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is dit een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt uw hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat verzekeraars uitkeren na overlijden. U kiest daarnaast of het verzekerd bedrag gelijk blijft óf daalt tijdens de looptijd. Het bedrag betalen verzekeraars bij overlijden in één keer uit. 

Het bedrag dat de nabestaanden ontvangen na overlijden hangt af van de dekking die u kiest (gelijkblijvend of dalend). Bij een dalende dekking is het moment van overlijden bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Wanneer keren verzekeraars uit?

Verzekeraars keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Zijn er twee verzekerden? Dan keren verzekeraars het bedrag uit als een van de twee verzekerden overlijdt.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Verzekeraars keren niet of minder uit als blijkt dat er sprake is van fraude bij de aanvraag. Of als de verzekerde informatie over zijn of haar gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat hij of zij rookt). 

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dit kunt u in sommige situaties voorkomen. Wij raden u aan dit vooraf met ons kantoor te bespreken.

Extra: voorlopige dekking

Verzekeraars kunnen een voorlopige dekking afgeven. Een voorlopige dekking houdt in dat u al verzekerd bent voordat de polis daadwerkelijk loopt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening bijna ingaat. Of als je overstapt naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering en de oude al hebt opgezegd. Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: varianten

De overlijdensrisicoverzekering kent veel varianten:

  • keyman-polis
  • compagnonverzekering
  • gemengde verzekering
  • gelijkblijvende, dalende of stijgende risicoverzekering
Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag. Zijn er twee verzekerden? Dan moeten beide verzekerden een gezondheidsverklaring invullen. Is het verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-? Dan vragen verzekeraars een medische keuring. 

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering ingaat en eindigt. Na overlijden van de verzekerde(n) stopt de verzekering (dan krijgen de nabestaanden een bedrag). Overlijdt geen van de verzekerden voor de einddatum? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering. 

De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar. De verzekerde mag niet ouder zijn dan 75 jaar op de einddatum van de verzekering.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Hoort de verzekering niet bij een hypotheek? Dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker om de verzekering te wijzigen of te stoppen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan PJ Wonen | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar peterjacobs@financieel-zeker.nl

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij PJ Wonen | Financieel Zeker om een goéd advies!